Läggningsbeskrivning - skarva flera våder

Beskrivningen visar hur du på bästa sätt skarvar två våder eller flera bredvid varandra.
1:
LN771ggningsbeskrivning_-_skarva_flera_vU776der-2
2:
LN771ggningsbeskrivning_-_skarva_flera_vU776der-3
3:
LN771ggningsbeskrivning_-_skarva_flera_vU776der-4
4:
LN771ggningsbeskrivning_-_skarva_flera_vU776der-5
5:
LN771ggningsbeskrivning_-_skarva_flera_vU776der-6
6
LN771ggningsbeskrivning_-_skarva_flera_vU776der-7
7:
LN771ggningsbeskrivning_-_skarva_flera_vU776der-8
8:
LN771ggningsbeskrivning_-_skarva_flera_vU776der-9